مرکز مشاوره آموزش و پرورش لرستان رتبه نخست کشوری را کسب کرد

رییس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختیسازمان آموزش و پرورش استان لرستان گفت: این مرکز در سال تحصیلی 88-87 رتبه نخستکشوری در میان مراکز مشاوره سازمان های آموزش و پرورش کشور را کسب کرد

"لیلا بازگیر" روز پنجشنبه در گفت وگویاختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: ارزیابی مراکز مشاوره توسط معاون پرورشی وزارتآموزش و پرورش (دفتر مشاوره امور تحصیلی و تربیتی ) صورت گرفته و مرکز مشاوره سازمان آموزش و پرورش لرستان به دلیلعملکرد مطلوب عنوان برتر را به خود اختصاص داد.
وی توجه به نیازهای فرهنگی،مذهبی و بومی مراجعان، ارایه خدمات مطلوب مشاوره ای به دانش آموزان و خانواده،انجام مشاوره به موقع، پیگیری مستمر امور مشاوره ای و مددکاری افراد مراجعه کننده،تعامل و هماهنگی بین بخشی با انجمن های اولیا و مربیان در راستای آموزش خانواده،مدارس، هسته ها، مراکز مشاوره و سایر موسسات حمایتی را از شاخص های موفقیت این مرکزعنوان کرد.
وی، استفاده بهینه از تجربیات علمی و عملی نیروهای متخصص در انجامامور پژوهشی، آموزشی و پژوهشی، داشتن تقویم اجرایی جهت ارایه خدمات، استفاده ازمدیریت زمان و داشتن برنامه در راستای اهداف سازمانی، بهره مندی مطلوب از فرصت ها،انعکاس و ارایه گزارش دقیق آماری به طور مستمر به وزارت آموزش و پرورش و حمایت همهجانبه مسوولان سازمان آموزش و پرورش لرستان را از دیگر دلایل کسب این رتبه توسطمرکز مشاوره استان برشمرد.
بازگیر افزود: در طول سال تحصیلی جاری 627 دانش آموزدر مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی شامل 391 دختر و 236 پسر بهمرکز مشاوره و خدمات روانشناختی سازمان آموزش و پرورش استان لرستان مراجعه کردند.
وی تصریح کرد: همچنین 384 نفر از گروه های مختلف مردمی نیز برای انجام مشاورهاز خدمات این مرکز استفاده کردند.
وی کسب این رتبه را مرهون تلاش بی شائبه همهنیروهای شاغل در این مرکز دانست و گفت: مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی استانلرستان 11 سال سابقه درخشان در امور مشاوره ای دارد.
بازگیر افزود: این مرکز بابهره گیری از نیروهای متخصص و مجرب استان در طول هفته در حوزه های روان درمانی،مشاوره خانوادگی، گروهی، تحصیلی، شغلی، مددکاری اجتماعی، اختلالات یادگیری و خدماتروانپزشکی به دانش آموزان و دیگر افراد ارایه می دهد.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید