کتاب درمانی _ لیلا بازگیر

بسیاری از کودکان بدون پایه های لازم اجتماعی ، هیجانی و تحصیلی که برای شکوفا شدن نیاز به آن دارند به مدرسه وارد می شوند . کتاب ها ، داستان ها و دیگر ادبیات یا کتاب درمانی یکی از راهبردهایی است که می توان استفاده نمود تا به هر کودک به صورت فردی یا در گروههای کوچک کمک کنید تا به حل مساله بپردازند ، همدلی را پرورش بدهند و بینش بیشتری را در خودشان گسترش دهند .

خواندن یکی از ابزارهای درمانی است که ما را قادر می سازد تا آرام شویم ، همدلی را برای شخصیت های کتاب پرورش دهیم و نقش هایی به عهده بگیریم که در زندگی واقعی هیچ گاه نمی توانیم.

با خواندن ادبیات در مورد موضوع های ویژه می توانید به کودکان کمک کنید تا بر آشوب های هیجانی که با سختی های زندگی واقعی در ارتباط هستند فائق آیند .

قصه گویی معلمان را تشویق می کند تا کتاب ، داستان ها و مواد خواندنی دیگری را پیدا کنند که پاسخگوی خواسته ها و نیازهای مشخص کودک برای حمایت کردن از دست آوردها و بهتر شدن دانش آموزان باشد ( جانسون ، ون ، تمپلتون ، گراهام ، و ساتلر ، 2000 ) .

در حقیقت ، این داستان ها و ادبیات می تواند به عنوان سکوی پرتاپ برای میانجیگری و خود تنظیمی عمل کند .

اهداف کتاب درمانی :

پاردک ( 1994) 6 هدف را شناسایی کرد .

1-  ارایه ی اطلاعات.

2- فراهم کردن بینش در تجربه یا موقعیتی ویژه

3- فراهم آوردن راه حل های جایگزین برای حل مسایل

4- راه انداختن بحث درباره ی این که مشکل واقعی چه چیزی است .

5- ابزار ارزش ها و نگرش های تازه یا توجه به مشکلات

6-   کمک کردن به کودکان برای درک این موضوع که آنها تنها کسانی نیستند که این مشکل را تجربه کرده اند .

منافع کتاب درمانی برای کودکان :   

   گلمن ( 1991) شش نتیجه ی مثبت را مطرح نمودند .                            

1-  خشونت های فیزیکی کمتر در کلاس درس

2-  توهین کمتر به یکدیگر

3-  تحقیر کمتر دیگران

4-  راهبردهای بهتر حل اختلاف

5-  حساسیت بیشتر نسبت به همکلاسی ها

6-   افزایش قابلیت گوش کردن به همکلاسی ها .

منبع :

شهناز بهمن - هلن مایینی ( 1390) پرورش هوش هیجانی کودکان - ترجمه دکتر حسن رستگاپور ، انتشارات بین المللی گاج ، چاپ سوم -  تهران .

/ 0 نظر / 48 بازدید