ترس از بد شکلی بدن - نسرین نصراله زاده

که به معنای اخص به نظر نمی رسد یک هراس واقعی بر اساس ترس از موقعیت هراس آور باشد ،بلکه بیشتر به افکار وسواسی نزدیک است و شاید ترس از طرد اجتماعی باشد . معمولا نخستین بد شکلی هراسی ها در سن 12 سالگی ظاهر می شوند و در حدود 18- 20 سالگی از بین می روند و در بیشتر موارد عضوی که نوجوان نسبت به آن حساس شده کاملا یا تقریبا بهنجار است و شدت نگرانی با واقعیت متناسب نیست البته باید دانست فرهنگ جامعه در ایجاد این اشتغالات فکری موثر است و معمولا فرد می پذیرد که به نقص خود اهمیتی اغراق آمیز داده یا اصلا نقصی وجود ندارد.

/ 0 نظر / 26 بازدید