چگونه یک خانواده شاد و موفق داشته باشیم - لیلا بازگیر

خانواده شاد مجموعه ای است که در آن همه ی اعضا موفق هستند و همه مناسبات میان افراد روال طبیعی دارد. اعضای این خانواده می توانند از قدرت انسانی خود برای مشارکت ، تعاون و پاسخ به نیازهای جمعی و فردی استفاده کنند. برای داشتن این خانواده همه باید نقش های خود (زن، شوهر ، فرزند) را به خوبی ایفا نمایند. برخی افراد در رویارویی با مسایل زندگی فاقد توانایی های لازم هستند و همین امر باعث آسیب پذیری آنان می شود. در اختیار داشتن منابع و مهارتهایی که به انسان کمک کند تا به بهترین شکل ممکن از عهده حل مشکلات خود برآید بسیار ارزشمند است.

هرکس به شیوه های خاص خود به مسایل پاسخ می دهد. برخی موقع  روبرو شدن با مشکلات می کوشند با ارزیابی منطقی موقعیت و با استفاده از روشهایی مانند مسأله گشایی ، تفکر مثبت و استفاده موثر از سیستم های حمایتی با مشکل یا موقعیت مقابله کنند. کسانی که به طور موفقیت آمیز با مشکلات مقابله می نمایند، افرادی هستند که خود را با مجموعه ای از مهارتهای مقابله ای مجهز کرده اند، افراد موفق در این زمینه از سه مهارت برخور دارند که عبارتند از :

الف) انعطاف پذیری ؛ یعنی توانایی استفاده از راه حل های مختلف.

ب) دوراندیشی ؛ یعنی پیش بینی اثرات دراز مدت پاسخ های مقابله ای خود.

ج)منطقی بودن؛ یعنی انجام ارزیابی های منطقی و درست .

/ 0 نظر / 31 بازدید