جملات زیبا ...

هفت نصیحت مولانا  ۱- گشاده دست باش،جاری باش، کمک کن (مثل رود) ۲- همیشه مهربان باش (مثل خورشید) ۳- اگر کسی اشتباه کرد آن را بپوشان (مثل شب) ۴- اگر عصبانی شدی خاموش باش (مثل مرگ)  ۵- پاک باش و کبر نداشته باش (مثل خاک) ۶- در خطا عفو داشته باش (مثل دریا) ۷- اگر می خواهی دیگران خوب باشند خودت خوب باش (مثل آینه)

*خدا اونقدر دوست داشتنی هست که اگه بهش دل بدی همه چیزت میشه، توی تاریکی چراغت میشه ،توی سختی پناهت میشه، توی نا امیدی امیدت میشه، جایی اشتباه بری راهنمات میشه و 

*سقراط: دستهایی که کمک میکنند ، مقدس ترند از لب هایی که دعا میکنند.

*سخنی از یک فیلسوف بزرگ: همیشه دو درس را در زندگی خود  به یاد داشته باش:

 ۱- جسارت در بیان عقیده. ۲- جرأت در پذیرش اشتباه

*شکسپیر میگوید : بدترین گناه این است که به کسی که تو را راستگو می پندارد دروغ بگویی...

/ 0 نظر / 45 بازدید