لجبازی کودکان - نسرین نصراله زاده

کودک لجباز

    کودکی که بدون فکر بر خواسته های غیر منطقی خود اصرار می کند و با کوچکترین  مخالفتی که از طرف اطرافیان با خواسته هایش می شود شروع به گریه کردن ، پرخاشگری یا داد و بیداد ،پرت کردن وسایل و ... می کند . آنها اغلب نظر اغراق آمیزی در باره واژه هایی مثل درست یا اشتباه دارند و اگر به نتیجه ای می رسند حس میکنند باید از آن دفاع کنند و هر چه بیشتر سعی در متقاعد کردن آنها شود مخالفتشان بیشتر می شود .

سن لجبازی در کودکان

امتناع کودک از خواسته های بزرگسالان معمولاً اولین بار در سن 18  ماهگی شروع و در 3 سالگی به اوج خود می رسد این دوره از رشد را مرحله مقاومت منفی نامگذاری کرده اند و این پدیده مرحله ای از رشد طبیعی است و در صورتی که این مرحله طی نشود او در آینده با مشکلاتی روبرو می شود و خوشبختانه این امر از سن 4 سالگی کاهش می یابد و از سن 5 سالگی، کودک کمتر در مقابل بزرگسالان مقاومت می کند .

انواع لجبازی

   لجبازی و یا نافرمانی معمولاً به دو  شکل رخ می دهد اول اینکه کودک صرفاًبه آنچه که از او خواسته می شود بی توجهی می کند و دوم آنکه در مقابل دیگران می ایستد و آنچه را می خواهند انجام نمی دهد .

علل لجبازی

    لجبازی به دلایل مختلفی در کودک ایجاد می شود ،به طور مثال والدین به طور مکرر و بیش از حد لزوم به صورت منتقدانه و با سرزنش ،یا به صورت مبهم بیان کردن خواسته هایشان ،عدم فرصت زمانی کافی برای اجرای خواسته ها توسط کودک ،بیماری ،ضعف ،خستگی ،گرسنگی ،ترس یا عدم توانایی جسمی برای انجام آن کار و ... لجبازی را در کودک بوجود می آورند .

راه کارها ی عملی در درمان لجبازی

* مهمترین کار در تربیت کودک حفظ آرامش والدین است ،بنابر این والدین باید عنان اختیار خود را از دست ندهند .

* او را به طور مکرر در آغوش بگیرید و به او بگویید خیلی دوستش دارید حتی هنگامی که کار اشتباهی انجام می دهد به او اطمینان دهید که او را دوست دارید اما از این رفتار او خوشتان نمی آید .

* لجبازی و گریه کودک فقط زمان کوتاهی طول می کشد ولی اگر به نظر غیر قابل کنترل می آید او را به یک متخصص کودک نشان دهید .

* با کودک خود لجبازی نکنید و طوری رفتار کنید که نشان دهید به او اعتماد دارید .

* از نصیحت ها و پند های طولانی خودداری نمایید و جمله خود را روشن و کوتاه و ساده بیان کنید

* در برابر خواسته های نادرست او ایستادگی کنید و اصرار او را برای دریافت خواسته اش نادیده بگیرید و به او بگویید در صورتی که در مورد خواسته ی خود پافشاری کند او را تنبیه خواهید کرد.(منظور تنبیه بدنی نیست ).

* اگر با گریه چیزی را از شما طلب می کند به او بگویید تا زمانی که بدون ناله خواسته اش را بیان نکند به حرف هایش گوش نمی دهید و زمانی که آرام شد به او توجه کنید.

* در صورتی که در بازار تقاضای خرید یک وسیله را میکند به خواسته ی وی تن در ندهید و از اینکه مردم چه فکری می کنند نترسید فوراً او را از آن مکان دور کنید.

* موقعیت و احساساتشان را تایید کنید و نشان دهید که او را می فهمید وسپس جمله ای را با " اما " بیان کنید . مثل این جمله: می فهمم برایت تمیز کردن اتاقت سخت است و تو آنرا اینطوری دوست داری" اما" این یک قانون خانوادگی است که همه جای منزل تمیز باشد .

/ 0 نظر / 25 بازدید