خودآگاهی - مریم عبدالهی مقدم

اولین مهارت زندگی و یکی از دشوارترین و در عین حال مهم ترین مهارت است. همان گونه که حضرت علی  (ع) هم فرموده اند " من عرف نفسه فقد عرف ربه ".

اگر مایلید که :مشکلات خود را در زمینه های مختلف حل نمایید، روابطتان را بهبود دهید، احساس شادمانی بیشتری نمایید و به طور کلی، انسان دلبخواه خودتان باشید .

خودتان را بشناسید.

برای این کار تا جایی که ممکن است به چهار سؤال زیر پاسخ دهید

۱- من کیستم؟ ( نقاط قوت و ضعف(2- از نظر دیگران چگونه آدمی هستم؟3- چگونه فردی دوست دارم باشم؟ ( خودِ ایده آل) 4- اهداف من کدامند؟( اهداف واقع بینانه و غیرواقع بینانه)

.

گام بعدی این است که از طریق افکار، احساسات و رفتارهای مثبت خود سعی نمایید موارد منفی را برطرف کنید. هم چنین، تفاوت خودِ واقعی (آنچه که اکنون هستیید) با خودِ ایده آل تان (آنچه آرزو دارید باشید) را تا حد امکان کاهش دهید و در نهایت هدفهای غیر واقع بینانه را که بسیار ایده آل و کمال گرایانه اند کنار بگذارید و در راه رسیدن به هدفهای واقعی تلاش نمایید تا به موفقیت نزدیک تر شوید

/ 0 نظر / 7 بازدید