نحوه واکنش به مشکلات و روش حل مساله

 

 با مشکلات پیش آمده چه می کنید؟

1- بی خیال شدن و اجتناب از مشکل 2- دست پاچه شدن و بلوا به پا کردن 3- یکی پی گیر یکی بی تفاوت 4-مشارکت جویی و تلاش دوطرفه برای حل مساله

-         وقتی ما اشتباه می کنیم چه می کنیم؟وقتی همسرتان اشتباهی می کند؟ (خودمیان بینی!)

-         مثال:دعوتی دارید با همسرتان صحبت می کنید عمه ها ،خاله ها و دایی ها .... اما ...

-         چگونه واکنش نشان می دهید؟

-         نکته مهم:آماده بروز مشکلات باشید

-         -گام اول: تعریف دقیق مشکل:چیست؟برای چه کسی؟از کی ایجاد شده؟ از کجا شروع شده؟

-         -گام دوم:متعهد به حل مشکل و تمرکز بر حل نه محکوم سازی و سرزنش

-         -گام سوم:بررسی تواناییها و محدودیتها در حل مشکل تعریف شده

-         -گام چهارم:پیشنهاد راه حل های گوناگون و تفاهم بر گزینه های بهتر

-         -گام پنجم:وارد عمل شوید و فرایند را با همسرتان زیر نظر داشته باشید

-         -گام ششم:پیامد ها را بررسی کنید.در صورت شکست مجددا برنامه ریزی کنید.

/ 0 نظر / 26 بازدید