چگونه اضطراب امتحان را کنترل کنیم؟- سیروس مرادی زاده

- اگر فکر می کنید که خیلی زیاد نگران هستید و خودتان را با همسالانتان مقایسه می کنید، یا در مورد عملکرد شما در امتحان چه چیزی ممکن است بگویند، فکر می کنید، سعی کنید فکر خود را متوقف نمایید.

- شب قبل از امتحان پیش از اینکه به رختخواب بروید مطمین شوید هر چیزی را که نیاز خواهید داشت جمع آوری کرده اید، برای مثال: مداد،خودکار،پاک کن، ماشین حساب و غیره. زمان و محل امتحان را دوباره چک کنید.

- ساعت زنگ داری را کوک کنید. وسپس یک خواب خوب شبانه را قبل از امتحان داشته باشید.

- به موقع به امتحان بروید -  نه خیلی دیر نه خیلی زود.

- در مورد سوالات (مواد) امتحانی درست قبل از شرکت در امتحان با سایر دانش آموزان صحبت نکنید.

- حین پخش برگه ، با چند نفس عمیق وآرام، خودتان را آرام کنید.

- مطمئن شوید که دستورات امتحان را با دقت می خوانید.

- ضمن اینکه شما امتحان می دهید ، فقط روی این امتحان تمرکز کنید، نه به اینکه دانش آموزان دیگر چه کار می کنند یا به فکر کردن در مورد امتحانات قبلی یا هدف آتی .

- اگر ضمن امتحانات احساس اضطراب زیادی می کنید، چند دقیقه به خودتان فرصت دهید تا خودتان را آرام کنید. بازوها و پاهایتان را بکشید(باز کنید) و مجدداً آنها را آرام (رها کنید) . یکی دو بار این کار را انجام دهید. چندتا نفس عمیق و آرام بکشید از خودگویی های مثبت درونی استفاده کنید، به خودتان بگویید، "من خوب خواهم بود، من می توانم از عهده‌ی آن بر آیم ." سپس تمرکزتان را به سوالات معطوف کنید،

- اگر امتحان سخت تر از آن چیزی بود که پیش بینی کرده بودید، سعی کنید تمرکز کرده و فقط بهترین کار را انجام دهید. این ممکن است برای گذراندن امتحان کافی باشد حتی با یک نمره قابل قبول!

- اگر امتحان فراتر از توانایی شما بود، خودتان را تسکین دهید. اگر باید امتحانات دیگری مطالعه کنید ممکن است مجبور باشید آن را تا فرصت بزرگتری به تعویق اندازید، اما یک وقفه مختصر می تواند به بازیافتن خودتان کمک کند. شما  می توانید اضطراب امتحان را کنترل کنید تا جایی که عملکردتان در آن امتحان انعکاسی از وضیعت، وسعی شما در طی دوره(ترم) باشد. اگر سطوح مختل کننده اضطراب امتحان ادامه یافت، در هر حال، با یک مشاور جهت دریافت کمک صحبت کنید.

/ 0 نظر / 5 بازدید