تاثیر هوا بر رفتار انسان - سیروس مرادی زاده

برای هر یک از ما روزهایی در زندگی پیش می آید که هر چه می کنیم نادرست از کار در می آید. در چنین اوقاتی بی جهت خود را سرزنش نکنید، دلایل قاطعی وجود دارد که در چنین روزهایی فشار هوا در هواسنج پایین تر از هر وقت دیگر است. در چنین مواقعی است که مردمان حالت عصبی و تحریک پذیر پیدا می کنند. تحقیق در احوال بیش از دو هزار دانش آموز نشان داده است که اغلب آنان در روزهای گرم و مرطوب بیش از روزهای طوفانی  بد خلق می شوند.

ادوین گرانت دکستر ، مولف کتاب «تاثیرات هوا» ثابت کرده است که در روزهای سرد و آرام و صاف ، کودکان وضع و حال و خلق بهتری دارند و هر وقت که هوا گرم و مطلوب می شود و باد می وزد بدخلقی پیدا می کنند. و نیز دختران کمتر از پسران تحت تاثیر این گونه تغییرات وضع جوی قرار می گیرند.

هنگامی که هوا سرد و نیرو بخش است، احساس خوشبختی می کنید. در آب و هوای معتدل بهترین کارهای فکری در اواخر زمستان و اوایل بهار و پاییز صورت پذیر است و بدترین آنها در تابستان صورت می گیرد.

گرمای دائم و مزاحم ، فعالیت بدنی را کم می کند و مانع استفاده از تمام قابلیت فکری می شود و نیز در قضاوت اخلاقی خلل وارد می کند. هوای یکنواخت اثر نا مطلوبی در سلامتی و حیات آدمی دارد و دیگر چندان اهمیتی ندارد که تغییر از کدام جهت باشد، تغییر هوا به خودی خود خوب است به شرط آنکه ناگهانی یا بسیار سخت نباشد.

/ 0 نظر / 24 بازدید