پول تو جیبی- سیروس مرادی زاده

چه کارهایی برای شروع پرداخت پول تو جیبی باید انجام داد؟

1-با فرزندتان بر سر موارد استفاده از پول تو جیبی توافق کنید.

2-            چیزهایی را که توافق کرده اید فرزندانتان با پول خودشان بخرند ، خریداری نکنید.

3-   از همان ابتدا فرزندتان را به پس انداز کردن تشویق کنید.

4-    با فرزندتان در مورد مدیریت پول توجیبی صحبت کنید.

پول تو جیبی از چه سنی باید پرداخت شود؟

وقتی کودک به اندازه درک مفهوم پول رشد یافت می توان برای او پول تو جیبی در نظر گرفت. در ایران به طور میانگین برای کودکان حدود سن دبستان می توان پول تو جیبی را در نظر گرفت و به او  بگوییم با این پول میتوانی از بوفه ای که در مدرسه وجود دارد خرید کنی. یعنی به آنها حق انتخاب بدهیم.

آیا بهتر است پول توجیبی هفتگی پرداخت شود یا ماهیانه؟

ابتدا این شما هستید که باید تصمیم بگیرید که مایلید پول توجیبی فرزندتان را هفته ای پرداخت کنید یا ماهیانه. برای کودکان کوچکتر اغلب پول توجیبی هفتگی بهتر است. کودکانی که سن کمتری دارند ظرفیت و توانایی نگهداری پول خود را تا آخر ندارند و تمام پول خود را یکجا خرج می کنند. بنابراین بهتر است کودکان 9-7 ساله به طور هفته ای و کودکان بالای 10سال به طور ماهیانه پول تو جیبی خود را دریافت کنند. همچنین پرداخت پول توجیبی باید از قاعده ای منظم و خاص برخوردار باشد که می تواند به صورت های مختلفی مانند روزانه، هفته ای و ماهیانه باشد تا کودک یا نوجوان بتواند براساس آن نظم، برای پول ثابتی که به او پرداخت می شود برنامه ریزی کند.

آیا گر وضع مالی والدین خوب بود مقدار پول توجیبی باید افزایش یابد؟

این فرهنگ را باید خوب جا بینداریم . درست نیست اگر درآمد زیادی داریم باید بیشتر بخوریم، بیشتر مصرف کنیم، پس پول تو جیبی نباید رابطه مستقیم با درآمد پدر داشته باشد. باید با توجه به نیاز فرزند باشد. داشتن پول زیاد برای کودک و نوجوان از عوامل خطرساز می باشد.

اگر پول توجیبی بچه تمام شود و دوباره تقاضای پول کند، چه باید کرد؟

منطقی باشید. لزومی ندارد مجدداً پول پرداخت نمایید. باید به آنها یاد بدهید که پس انداز کنند تا وقتی وسیله ای را خیلی نیاز دارند بتوانند آنرا تهیه کنند. نباید به آنها اجازه دهید زیرا این کار تبدیل به عادت می شود.

اگر فرزندتان پول زیادی به عنوان هدیه گرفت درست است آن پول را از او بگیریم؟

بعضی والدین هدایا یا پولهای عیدی را  از کودکان می گیرند به این بهانه که می خواهند برایشان نگه دارند و یا به بهانه های دیگر، این کار آنها را از لذت عیدی داشتن و خرید کردن محروم می کند درست نیست.

در پایان قابل ذکر است که پول توجیبی صرف نیازهای ضروری نمی شود، نیازهای ضروری فرزندان باید توسط والدین برآورده شود.

/ 0 نظر / 115 بازدید