کاهش اضطراب دانش آموزان _لیلا بازگیر

معلمان برای کاستن از تاثیر منفی اضطراب بر یادگیری و عملکرد، به روشهای ذیل می توانند عمل کنند؛

به وجود آوردن جوی پذیرا همراه با آرامش در کلاس درس .

دادن فرصت کافی به دانش آموزان جهت اصلاح اشتباهات و بهبود به تکلیف درسی خود قبل از تحویل دادن.

عدم فشار زمانی به دانش آموز در موقع امتحان.

طراحی سوالات امتحان از ساده به دشوار جهت پیشگیری از اضطراب دانش آموزان.

توجه به تفاوتهای فردی و سطوح یادگیری دانش آموزان و داشتن انتظار معقول و مثبت متناسب با توانایی و استعداد از آنها.

تاکید بر ویژگی های مثبت دانش آموزان.( هر دانش آموز توانایی خاصی دارد،) جهت کنترل استرس و اضطراب در آنها.

/ 0 نظر / 23 بازدید