فرزند پروری از دیدگاه روسو - سیروس مرادی زاده

 

نکته ای ماندگار : ژان ژاک روسو در کتاب معروف خود (امیل)می گوید :مردم فقط به فکر حفاظت از فرزند خود هستند، این کافی نیست، باید به کودک آموخت وقتی انسان بالغی می شود از خود حفاظت کند، ضربه های سرنوشت را تحمل نماید، فریب ثروت و فقر را نخورد و اگر لازم شود در یخ های ایسلند یا صخره های سوزان مالت زندگی کند. برای جلوگیری از مرگ هر چه هم احتیاط کنید سرانجام روزی باید بمیرد. حال که با مراقبت هایتان نمی توانید مانع مرگ او شوید، پس این مراقبت ها چه مفهومی دارد ؟

بیش از آنچه در راه جلوگیری از مرگ او کوشش کنید، باید هنر زندگی را به او بیاموزید

/ 0 نظر / 29 بازدید