شیوه های تربیت و فرزند پروری موفق... نسرین نصراله زاده فیلی

خانوادهای مستبد

در این خانواده ها معمولا یکی از والدین ( اغلب پدر )کنترل امور را در دست دارد و تصمیمات خانواده توسط وی و بدون مشورت با اعضای خانواده اتخاذ میشود و دیگران موظف به اطاعت بدون اعتراض هستند روابط مبتنی برقدرت است و در صورت سرپیچی تنبیه بدنی صورت میگیرد نظرات فرزندان در این خانواده اهمیتی ندارند و همچنین فرصتی برای رشد قدرت داوری و تشویق ندارند آنها فقط اطاعت بی چون و چرا را می آموزند و زمینه ای برای رشد مسئولیت پذیری پیدا نمی کنند  . این افراد حتی اگر به مدارج بالای علمی دست پیدا کنند به دلیل اعتماد به نفس پایین احساس خوبی از خود و تواناییهایشان نخواهند داشت وهمواره آماده اجرای دستورات دیگران هستند قدرت نه گفتن را ندارند و...

خانواده های آسان گیر

خانواده ها یی که بچه ها یشان را بیشتر و یا کمتر از دیگران می بینند و اساسا دوست ندارند هیچ گونه اجباری را برای آنها بکار بگیرند . فرزندان در این خانواده ها هر کاری دوست داشته باشندانجام می دهند و نظارتی بر کار کودکان وجود ندارد در این خانواده نوعی غفلت ومسامحه وجود دارد .خانواده های خیلی فقیر و خیلی ثروتمند که بیشتر وقت والدین به کسب در آمد اختصاص دارد جز این دسته محسوب می شوند .

 

تربیت آزاد منشانه

خانواده هایی که والدین به شکلی منطقی و مساوی دارای قدرت بوده و بچه ها نیز گاهی در تصمیمات خانواده دخالت داده می شوند ،معیار های روشن و درستی از رفتارهای قابل قبول برای همه اعضای خانواده  وجود دارد ،والدین آمادگی توضیح قوانین خانه را برای بچه ها و گوش دادن به حرف فرزند انشان دارند استفاده از تشویق و استدلال برای برقراری نظم ضروری بنظر می رسد والدین آشکارا علاقه و عاطفه خود را به بچه ها نشان می دهند اعضای خانواده صمیمی هستند و بطور متقابل به یکدیگر احترام میگذارند ،این امر سبب افزایش اعتماد به نفس در آنها میشود و احساس خوبی نسبت به خود دارند تربیت بچه ها به سبک آزاد انه ،باعث ایجاد و رشد عزت نفس ، استقلال و توان قضاوت اخلاقی ومعنوی در کودکان می شود .

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید