شناسایی موقعیت های پرخطر - سیروس مرادی زاده

هنگامی که به نظرتان رسید موقعیتی خطرناک است ، چهار سئوال زیر را از خود بپرسید :

1- آیا باعث ضرر، دردسر یا خطر برای خودم می شود؟

2- آیا باعث ضرر، دردسر یا خطر برای خانواده ام می شود؟

3- آیا باعث ضرر، دردسر یا خطر برای دیگران می شود؟

4- آیا می توانم به خانواده ام بگویم که چنین کاری را انجام داده ام؟

در صورت پاسخ آری به یکی از سه سئوال اول و یا پاسخ خیر به سئوال آخر، موقعیت خطرناک است و نباید آن را انجام داد.

/ 0 نظر / 29 بازدید