تشویق و تحسین - سیروس مرادی زاده

تحسین و تمجید کودک ، ستایش و تشویق دارای چه آثار تربیتی مثبت است؟

پاسخ روشن است. تشویق کودکان را به کار خود دلگرم کرده و برایشان بسیار مطلوب است از طریق تحسین و تشویق می توانیم زمینه را برای اعتماد به نفس در کودکان فراهم سازیم . همچنین میتوان برای بهبود روابط خود با کودک و اصلاح وضع او استفاده کرد و نقاط منفی او را زود و معمولاً معلم سعی دارد ابتدا نقاط قدرتی در او کشف کرده و مورد قدردانی قرار دهد و سپس به انتقاد او بپردازد و نقاط ضعفش را اصلاح کند.

اصول تشویق :

تشویق اگر به طور موثری اعمال شود روش موثری در تربیت کودکان به شمار می رود. تشویق درصورتی جنبه تربیتی و آموزشی دارد که به خاطر رفتار خاصی ارائه شود، بیش از حد تکرار نگردد. همواره باید رفتار مناسب کودک مورد تشویق قرار گیرد نه خصیصه شخصی او. به هیچ عنوان از تشویق به عنوان وسیله ای برای رشوه دادن به کودک استفاده نشود.

هدف از تشویق :

تشویق باید طوری باشد که در فرد ایجاد انرژی بیشتر کند و محرک او برای کار و کوشش بیشتر و رفتار بهتر باشد. همچنین در او میل به ادامه کار خود را به وجود آورد و باعث تداوم و پایداری این میل شود.

توصیه های عملی برای تشویق کلامی :

تشویق کردن باید تابع قواعد و مقرراتی باشد. مهمترین و حساسترین قانونی که در مورد تشویق کلامی کودکان باید رعایت کرد اینست که تشویق فقط باید در مورد کوشش و پیشرفت کودک به عمل آید و به شخصیت و منش او ربطی نداشته باشد. کلمات و جملات تشویق آمیز باید مانند آینه تصویر حقیقی اعمال کودک را نشان بدهد.

-از چگونگی فعالیت کودک و تاثیر آن در زندگیتان صحبت کنید در اینگونه موارد ستایش شخصیت او کار بی ربط و نامعقولی است زیرا فقط تحسین کارش او را شاد می کند .

-از چگونگی فعالیت کودک و تاثیر آن در زندگیتان صحبت کنید در اینگونه موارد ستایش شخصیت او کار بی ربط و نامعقولی است زیرا فقط تحسین کارش او را شاد می کند.

فاید تشویق :

تحسین و تشویق مایه تقوت روحی است. به افراد  نیروی تازه ای می بخشد ، روح شکست خورده کودک را تقویت می کند. عقده حقارتش را به اعتماد به نفس تبدیل می کند و سبب آن می شود که راه صحیح را بپیماید. تشویق باعث می شود حس اعتماد در کودک پدید آید، استعدادهای درونی او را رشد دهد. کمالات مخفی او را آشکار سازد. کودک را از یاس و بدبینی نجات می دهد و موجبات دلگرمی آنها را به زندگی فراهم می کند.

/ 0 نظر / 132 بازدید