خداوندا، به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم، نا آرامم نکند.                 

خداوندا، حکمت قدم هایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن،
تا درهایی را که به سویم می گشایی، ندانسته نبندم
و درهایی که به رویم می بندی ، به اصرار نگشایم

خداوندا ، دستانم خالی ست، قلبم پر از آرزوهای دست نیافتنیست... یا دستانم را توانا ساز، یا درونم را از آرزوهای دست نیافتنی تهی ساز.

خداوندا ، تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم...مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را...مبادا گم کنم اهداف زیبا را...دلم بین امید و نا امیدی میزند پرسه... می کند فریاد... میشود خسته...مرا تنها نگذار خدا...

/ 0 نظر / 3 بازدید