چگونه آرامش را به کودک بیاموزیم- لیلا بازگیر

در مواقعی که بر خلاف میل کودکان اتفاقی می افتد آنها رفتارهای نامناسبی را از خود بروز می دهند و ما به این کودکان می گوییم لجباز و بد اخلاق .

-در چنین حالتی والدین با نصیحت کردن ،توضیح دادن و جر وبحث فراوان سعی در اصلاح رفتار کودک دارند ، اما این روش چندان موثر نیست و باعث تضعیف روابط بین والدین و کودک می گردد .

-برای رفع این مشکل بهتر است به شیوه های ذیل عمل کنیم :

-کودک را تهدید نکنیم .

-در موقع بروز رفتار نامناسب به کودک بگوییم (سعی کن آرامش داشته باشی )و تا زمانی که آرام نشده به او بی اعتنا باشیم . تا کودک متوجه شود که توجه ما را از دست داده است .

-در انجام تکنیک آرام سازی فوق به طور مستمر و مداوم کوشا باشیم تا کودک روش آرام سازی خود را یاد بگیرد .

-در موقع بروز عصبانیت توسط کودک اورا به انجام فعالیت های فیزیکی مثل ، دویدن  ، دوچرخه سواری ، و...

 فعالیت های کلامی مثل حرف زدن با دوستان ، سرود خواندن ، لطیفه تعریف کردن و ... 

همچنین فعالیت هایی مثل نوشتن ، نقاشی کردن   ،  بازی با خمیر و ساخت و ساز ، و یا حمام کردن و دراز کشیدن تشویق و تر غیب نماییم . با این عمل ما به کودکان خود می آموزیم که عصبانی شدن رفتاری طبیعی است اما روش بیان آن و چگونگی کنترل و رفع آن مهم است.

/ 0 نظر / 26 بازدید