بازی جنسی در کودکان _ نسرین نصراله زاده

دختران وپسران در این زمان متوجه می شوند که با یکدیگر تفاوتهایی دارند، گاهی حین بازیها ممکن است به اعضای یکدیگر نگاه کنند و با یکدیگر بازی کنند و زمانیکه والدین مخصوصا مادران این حالات را می بینند دچار اضطراب و وحشت می شوند و اغلب آنها کودک را تنبیه می کنند (داد زدن، تنبیه بدنی و بکار بردن الفاظ نادرست) این امر باعث ناراحتی وخجالتی کودک می شود ولی در عین حال آن حس لذت و آرامش را فراموش نکرده است و همین امر باعث می شود اینکار را زمانی انجام دهد که مادر حضور ندارد ولی بعد از سن 3 سالگی این امر رو به کاهش می گذارد کودک آن را فراموش می کند و. تا سن بلوغ اتفاق نمی افتد باید دانست که برخورد صحیح والدین بسیار مهم است، تا سن بلوغ حدود 12سالگی که تغییراتی در جسم فرد( یعنی تغییراتی که در دختران و پسران ایجاد می شود مثل تغییراتی در صدا، درآوردن ریش و...) و احساس جالبی که نسبت به جنس مخالف در آنها ایجاد می شود، در این سن تایید هویت انجام می شود.

 14-11سالگی ابتدای نوجوانی و 17-14 سالگی وسط نوجوانی است، این هویت معمولا بین 15-14 سالگی در هر دو جنس ایجاد می شود و در این سن لذت جنسی به وجود می آید در حالیکه یک کودک 3-2 ساله لذت جنسی را احساس نمی کند و به ارگاسم نمی رسد ولی در سن نوجوانی احساس جنسی دارد و در نوجوانی دختر و پسر هر دو دوست دارند مورد توجه باشند به همین جهت دختر آرایش می کندو به لباس اهمیت می دهد و پسرها هم موهای خود را آراسته می کنند و به سر ووضع ظاهری خود اهمیت می دهند.اگر بخواهیم نوجوان دچار انحرافات جنسی نشود والدین باید از ابتدا به این امر فکر کنندو آنها رامورد توجه قرار دهند:

1-یاد خدا پیش از آمیزش مهم است یعنی ابتدا با نام و یاد خدا نطفه بسته شود در متون اسلامی ما به این امر توجه خاصی شده است وحتی پناه بردن به خدا از شر شیطان رجیم چون شیطان در نطفه شریک می شود.

2-توجه والدین به احادیث در مورد اینکه آنها نباید حتی در دوران نامزدی با قسمتهای حساس بدن کودک خود بازی نکنند.    

حضرت علی (ع) میفرماید: اگر مادری به قسمتهای حساس دختر 6ساله خود دست بزند این شعبه ای از زنا است و عاملی که در آینده باعث مشکل برای وی می شود.

 3-از لیفهای خیلی نرم برای شستشوی اندام وی استفاده نشود.

4-در احادیث آمده نامحرم نباید دختر بچه6 ساله و پسربچه7 ساله را ببوسد ودر آغوش بگیرد.

 5-پیامبر می فرماید بستر بچه ها را از سن ده سالگی و احادیثی از ائمه داریم که از6 سالگی از هم جدا کنید.

 6-والدین نباید رفتارهای جنسی را در حضور بچه ها انجام دهند حرفها، نگاه هاو...چون بچه ها در سنین تقلیدند وممکن است این کار را با دیگران تکرار کنند . 

 7-از سن3 سالگی پسرها با پدر و دخترها با مادر حمام کنند و والد پوشش نسبتا کاملی داشته باشند و سریع او را از حمام بیرون بیاورد والدین در این هنگام نباید با او بازی کنند.

8-باید دانست که بچه ها کنجکاو هستند و نباید آنها را کتک زد میتوان او را صدا زد و حواسش را پرت کرد در صورتی که برخورد تندی شود او میفهمد که چه چیزی اینجا هست که منع می شود به همین جهت به سمت خود ارزضایی ویا بازی جنسی با بچه های دیگر کشیده می شود در روابط بین خود و والدین باید مواظب باشند که کودکشان چیزی را مشاهده نکند.

منابع:

برگرفته از سخنرانی های  دکتر مظاهری و آقای دهنوی

/ 0 نظر / 30 بازدید