چه کسانی قادرند بر مشکلات غلبه کنند ؟ - نسرین نصراله زاده فیلی

آنان در زندگی بسیار موفقند و غالباٌ از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند. به مسائل با دید مثبت می نگرند، گرچه گاهی نیز دچار یأس و نا امیدی می شوند، اما خیلی سریع می توانند خویشتن را پیدا کنند و بر اوضاع مسلط شوند و با کمک تجربه ها، برنامه ریزی دقیق و منظم همراه با درایت منطقی ، مسئولیت پذیری و....

راه چاره ای برای مشکلات خود می یابند و تسلیم مشکلات نمی شوند .

این گروه سعی می کنند از توانایی ها ، استعدادها و محدودیت های خود آگاه شوند تا در جهت تقویت ویا رفع آنها اقدام نمایند . آنها در شکست های خود دنبال مقصر نمی گردند و مسئولیت اعمال خوب و بد خود را به عهده می گیرند.

/ 0 نظر / 5 بازدید