برخی از اصول مهم فرزندپروری

در حل مسائل و مشکلات فرزندان باثبات   باشیم

مقررات وضع کنیم و حد و مرز مشخص کنیم

مشارکت کنیم

شیوه های فرزندپروری را مطابق با هر کودک تنظیم کنیم

هر چقدر به کودک محبت کنیم کم نیست

استقلال و اعتماد فرزند را تقویت کنیم

از انضباط سخت و خشن بپرهیزیم

با فرزندمان با احترام رفتار کنیم

مقررات و تصمیمات را شرح دهیم .  

/ 0 نظر / 22 بازدید