ده توصیه برای بهبود روابط خانواده جهت ایجاد بهداشت روان در خانه

ده توصیه برای بهبود روابط خانواده جهت ایجاد بهداشت روان در خانه

 لازم به توضیح است که این توصیه ها بسیار پیش پا افتاده است و با انجام آن که کاری ساده و آسان است می توانید خانواده ای شاداب و حتی ایده آل داشته باشید.

.1-     هنگام ورود به خانه ضمن عرض سلام و احوالپرسی بارویی باز جویای احوال افراد خانه بشوید

.2-    وقتی غذا می خورید از خواندن روزنامه و یا نگریستن به تلویزیون خودداری کنید.

3-    زمانی که در کنار افراد خانواده هستید بکوشید که علاوه بر کنار آنها بودن واقعاً با آنها باشید نه ظاهراً.

4-   چنانچه افراد خانواده بنوعی محبت خودشان را به شما نشان دادند شما نیز پاسخ آنها را با محبت بدهید نه اینکه از کنار عمل آنها براحتی بگذرید.

 5-   اگر کاری را برای اعضای خانواده یا همسر خود انجام دادید از به رخ کشیدن و منت گذاشتن، شدیداً خودداری کنید و بدین ترتیب کار خود را کوچک ننمائید.

 6-   بر فرض اینکه مشکلی برای فامیل سببی شما اتفاق افتاد؛ از دخالت دادن این مشکل در منزل نسبت به همسر و اعضای خانواده خودداری فرمائید.

7-    اگر صحبت یا گله ای پیش آمد به یک تذکر کوتاه اکتفا کنید و از گرفتن دنباله کلام و گسترش دادن آن بطور کلی خودداری فرمائید.

۸-   چنانچه از هم دلخور شدید، حرف دل خود را با صراحت به طرف مقابل خود بزنید و حرف دل ایشان را هم بشنوید. اگر اقرار به اشتباه خود کرد سریعاً شما گذشت نمائید.

 9-   اگر زمان و موقعیت به گونه ای است که بایستی از طرف مقابل خود یا د کنید بعنوان مثال سالگرد ازدواج ، روز مادر ، روز پدر ، روز تولد، و ... یا تبریک و تهنیت داشته باشید در این قسمت به هیچ وجه خود داری ننمائید که اینگونه موارد بر محبت طرفین می افزاید. 

۱۰-   در برنامه روزانه ، هفتگی یا ماهانه خود، جایی برای خانواده و با آنها بودن و وقت صرف آنها کردن ولو کنار آنها نشستن و سخن گفتن قرار دهید و گرنه کم کم نسبت به هم بیگانه خواهید شد. و روزی خواهد رسید که حس می کنید همدیگر را ندیده اید اگر چه ساعات زیادی ُدر کنار هم باشید، گویا در کنار هم بوده اید ولی با هم نبوده اید.

 علی سپهوند

 رئیس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزان استان لرستان

/ 0 نظر / 25 بازدید