جلسه ی تدوین شاخص های ارزشیابی و داوری مقالات کیفیت بخشی به خدمات مشاوره ( ضرورت ها ، موانع و راهکارها ) در روز شنبه 20 تیر ماه 94 در مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی لرستان با حضور کارشناسان برگزار شد . لازم به ذکر است ای ن فراخوان با محورهای ذیل جهت تقویت روحیه ی پژوهشگری و دانش افزایی مشاوران و روانشناسان استان طراحی شده است که پس از داوری 128 مقاله وصول شده به برگزیدگان جوایز نفیسی اهداء خواهد شد .

  • راههای افزایش اثربخشی خدمات مشاوران در مدارس
  • نقش مشاوران در ارتقاء کیفیت زندگی فردی و اجتماعی دانش آموزان
  • توزیع متوازن رشته های تحصیلی ، چالشها و چشم اندازهای نوین
  • روشهای کیفیت بخشی به خدمات هسته ها و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی
  •  نقش مدیران و کارکنان مدارس در ارتقاء خدمات مشاوره ای
  • میزان رضایت خانواده ها از خدمات مشاوره ای
  • میزان شناخت اولیاء از خدمات مشاوران مدارس و ضرورت مشاوره در ارتقای اهداف آموزشی و تربیتی دانش آموزان
/ 0 نظر / 22 بازدید