تفاوتهای جنسی زن و مرد _ نسرین نصراله زاده

البته باید دانست که زنان و مردان به دلیل ساختاری دارای تفاوتهای با یکدیگر هستند و در عین حال با قبول ویژگی های ساختگی که در فرهنگ گذشته از طرف اجتماع و نهاد های قدرتمند نامریی به زن و مرد تحمیل شده است نیز در این امر بی تاثیر نبوده اند فرضا تاکید توانایی بیش از حد مردان و احساسات گریزی تحمیلی به جنس مذکر باعث شده که مردان جامعه ما در بیان احساس از کاستیهایی رنج ببرد و این امر یکی از مهمترین مسائلی است که مانع از ارتباط مناسب زن ومرد می شود و این در حالی است که طبق بررسی های معلوم شده که کودکان مونث و و مذکر تا سن 5 سالگی دارای عواطف و احساسات یکسانی هستند لیکن جامعه مخالف این ویژگی های زنانه در مردان است چون جنس مذکر باید از امتیازات کاذب و موهوم اجتماعی برخوردار شود تا به این باور برسد که یک مرد واقعی است و می تواند همه کاری انجام دهد در غیر اینصورت مرد نخواهد بود .

واضح است که در بروز و ظهور مشکلات زناشویی عوامل زیادی از جمله فقدان و همدلی و همپذیری زوجین ، جنگ قدرت ، رفتار های سلطه گرانه ، نارساییهای روان شناختی زوجین ، . . . نقش دارند .بنابراین هر چه زن ومرد بیشتر از کیفیت و ترجیحات جنسیتی و جنسی یکدیگر آگاه باشند به همان اندازه از بازتابهای مخرب مشکلات ارتباطی در امان خواهد بود .

 

ترجیحات مردان 

1- در زمانی که مردی در یک موقعیت هیجانی قرار می گیرد متوسل به پیدا کردن راه حل می شود تا از شر دغدغه های ذهنی خود رها شود .

2- در یک تعامل اجتماعی و بین فردی ( موقعیت سلسله مراتبی ) مرد سعی می کند استقلال خویش را حفظ کند .

3- در زمینه کلامی مردان از توانایی کمتری نسبت به زنان برخوردارند و به همین جهت ارتباط غیر کلامی را ترجیحی می دهند .

4- مردان در روابط جنسی نیز اغلب مقاربت گرا هستند و به تمایلات زنانه علاقه ای نشان نمی دهند یعنی اولویت را به کارکردهای اصلی می دهند .

(( ترجیحات زنان ))

1- آنها ترجیح می دهند هنگامی که در یک موقعیت احساسی هستند در ارتباط با آن مسئله احساسی صحبت کرده و به این شکل تخلیه روانی نموده و آرامش درونی خود را حفظ نمایند .

2- در تعاملات بین فردی و اجتماعی زنان سعی می کنند با شبکه دوستان مرتبط شوند و آشکارا مراقب احساسات خود است و تلاش می کند عواطف دوستان خود را جریحه دار نسازد .

3- در تعاملات زنان عمدتا نزدیکی های احساسی را ترجیح می دهند.

4- زنان از نظر کلامی قوی و سریع هستند و از مقابل هم همین اتظار را دارند .

5- خشونت زنان بیشتر کلامی است .

همانطور که مشاهده شد زن ومرد در مقوله هایی با هم تفاوت دارند ودر زناشویی  این تفاوتهای جنسیتی سبب تشدید کشمکشها و تعارضات می شود بنابراین یکی از شیوه های کار آمد رفع اختلافات زوجین این است که طرفین از خصوصیات ذاتی مراتب به یکدیگر آگاه شده و سپس براساس این آگاهیها خود را تقویت کرده و مانع از بروز بحرانهای ارتباطی فلج کننده شوند .

 

منابع :  برگرفته از کتابهای    

1- راهنمای گام به گام درمان مشکلات زناشویی ، اولیری ، دانیل ، مترجم دکتر کمیایی انتشارات رشد سال 84 چاپ اول

2- تفاوتهای جنسی زن ومرد ، ریدلی جین مترجم رحمتی ، بهزاد ، انتشارات تونا بهار 1385 چاپ اول

/ 0 نظر / 29 بازدید