روش های رسیدن به آرامش- لیلا بازگیر

خود را با تمام کاستی ها و ضعف ها قبول داشته باشید : نگرانی ، غم ، ترس و اضطراب همیشه اموری واقعی هستند که در درون ما می گذرد. برای از بین بردن آنها ، سعی در یافتن علل این مشکلات داشته باشیم . حضرت علی  (ع ) می فرمایند : زندگی دو روز است ، یک روز سود و روز دیگر زیان  ، روزی که سود و منفعت است را به خوش گذرانی طی نکنید و آن روز که زیان و ضرر است را شکیبایی ورزید .

بایستی راه تغییر ناراحتی ها را در درون خود بیابیم و مسائل را روشن تر ببینیم تا به آرامش برسیم .

برجسم و روان خود مسلط باشید :

میشل دکلرک ، روان شناس فرانسوی ، می گوید : " احساس منفی پیامی است از جسم به روح . بنابراین ، غلط است که از روح انتظار داشته باشیم ، بدون کمک جسم از احساسات منفی خلاص شود .اگر گاهی نمی توانیم در مقابل آشفتگی ذهنی که مثلأ به ما می قبولاند که هرگز موفق نمی شویم ، کاری انجام دهیم . می توانیم ببینیم جسممان از ما چه می خواهد . برای این که حالات روحی ما با تصوراتمان تقویت نشود و برای این که اجازه ندهیم اضطراب بر ما چیره شود مکثی چند دقیقه ای می تواند زمان و پریشان گویی مارا متوقف کند . در این میان نقش اساسی تنفس را فراموش نکنیم ، دم و بازدم عمیق باعث انبساط جسم و روح می شود. "  .

سطح توقع خود را پایین بیاورید:

داشتن زندگی متعادل و در حد متعارف  و راضی بودن به حد و اندازه خود  موجبات آسایش فرد را فراهم می کند.

    نارضایتی از داشته های خود یا آن چه هستیم اعتماد به نفس ما را دچار مشکل می کند. بیاموزیم ارزش های مثبت خود را از دارایی ها ، اموال و ثروت مادی جدا کنیم  و بطور متعادل و با رعایت درست الگوی مصرف ، زندگی خود را مدیریت و کنترل نماییم تا نگرانی ، دلواپسی و مشکلات روانی و عاطفی کمرنگ گردند

به خودمان برسیم : با انجام تمرینات روحی ، لحظات آرامش را تجربه کنیم ، به زیبایی های دنیای اطراف خود ( بوها ی خوش ، عطرهای دل انگیز ، موسیقی های دلنواز و....) فکر کنیم .یک لبخند واقعی و یک سلام از ته قلب به عزیزان و همنوعان ، خروج از منطق حسابگری و درک فلسفه و هدف واقعی و معنای زیبای زندگی ما را سرشار از عطوفت و مهرورزی وآکنده از شادی و نشاط خواهد کرد.

در یک کلام : آگاهانه چیزی را که هستیم بپذیریم ، چه خوب باشد ، چه بد .خیلی ساده آرامش یعنی داشتن نگاهی خنثی و محبت آمیز به خود ، به دیگری و به دنیا.

درست مثل نگاه آزاد و کنجکاوانه یک کودک

 

 

 

 

خود را با تمام کاستی ها و ضعف ها قبول داشته باشید : نگرانی ، غم ، ترس و اضطراب همیشه اموری واقعی هستند که در درون ما می گذرد. برای از بین بردن آنها ، سعی در یافتن علل این مشکلات داشته باشیم . حضرت علی  (ع ) می فرمایند : زندگی دو روز است ، یک روز سود و روز دیگر زیان  ، روزی که سود و منفعت است را به خوش گذرانی طی نکنید و آن روز که زیان و ضرر است را شکیبایی ورزید .

بایستی راه تغییر ناراحتی ها را در درون خود بیابیم و مسائل را روشن تر ببینیم تا به آرامش برسیم .

برجسم و روان خود مسلط باشید :

میشل دکلرک ، روان شناس فرانسوی ، می گوید : " احساس منفی پیامی است از جسم به روح . بنابراین ، غلط است که از روح انتظار داشته باشیم ، بدون کمک جسم از احساسات منفی خلاص شود .اگر گاهی نمی توانیم در مقابل آشفتگی ذهنی که مثلأ به ما می قبولاند که هرگز موفق نمی شویم ، کاری انجام دهیم . می توانیم ببینیم جسممان از ما چه می خواهد . برای این که حالات روحی ما با تصوراتمان تقویت نشود و برای این که اجازه ندهیم اضطراب بر ما چیره شود مکثی چند دقیقه ای می تواند زمان و پریشان گویی مارا متوقف کند . در این میان نقش اساسی تنفس را فراموش نکنیم ، دم و بازدم عمیق باعث انبساط جسم و روح می شود. "  .

سطح توقع خود را پایین بیاورید:

داشتن زندگی متعادل و در حد متعارف  و راضی بودن به حد و اندازه خود  موجبات آسایش فرد را فراهم می کند.

    نارضایتی از داشته های خود یا آن چه هستیم اعتماد به نفس ما را دچار مشکل می کند. بیاموزیم ارزش های مثبت خود را از دارایی ها ، اموال و ثروت مادی جدا کنیم  و بطور متعادل و با رعایت درست الگوی مصرف ، زندگی خود را مدیریت و کنترل نماییم تا نگرانی ، دلواپسی و مشکلات روانی و عاطفی کمرنگ گردند

به خودمان برسیم : با انجام تمرینات روحی ، لحظات آرامش را تجربه کنیم ، به زیبایی های دنیای اطراف خود ( بوها ی خوش ، عطرهای دل انگیز ، موسیقی های دلنواز و....) فکر کنیم .یک لبخند واقعی و یک سلام از ته قلب به عزیزان و همنوعان ، خروج از منطق حسابگری و درک فلسفه و هدف واقعی و معنای زیبای زندگی ما را سرشار از عطوفت و مهرورزی وآکنده از شادی و نشاط خواهد کرد.

در یک کلام : آگاهانه چیزی را که هستیم بپذیریم ، چه خوب باشد ، چه بد .خیلی ساده آرامش یعنی داشتن نگاهی خنثی و محبت آمیز به خود ، به دیگری و به دنیا.

درست مثل نگاه آزاد و کنجکاوانه یک کودک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید