روز جهانی خانواده- نسرین نصراله زاده

به هر حال باید گفت  سلامت، سعادت و تعالی هر جامعه در گرو پایداری و پویایی خانواده است. زیرا قوام و استحکام، نشاط، توازن و تعادل خانواده ها مطلوبترین بستر حرکت، پیشرفت و موفقیت جامعه است. به بیان دیگر ، خانواده ی سالم شالوده ی جامعه سالم می باشد و سلامت ، قوت ، حیات پویا و پر نشاط، مطلوب اندیشی خانواده ها در سایه ی آرامش و احساس امنیت روانی و اجتماعی مقدور و امکان پذیر است . امروز  خانواده ها بیش از هر زمان دیگر برای رشد و شکوفایی و حیات پر برکت و ثمر بخش خود به امنیت و آرامش روانی و آسودگی خیال نیاز دارند. حال زمانی است که باید قطعاً با برنامه ریزی و تصویب قوانین مناسب در جهت رفع دغدغه های جدی خانواده ها اقدام کرد.

مسئولین امروز کاملاً آگاهند که نیازها و نگرانی های اصلی اغلب خانواده ها علاوه بر تامین هزینه های روز افزون  زندگی ، دسترسی آسان ، سریع و موثر به خدمات درمانی و پزشکی ، بهره مندی از نظام جامع و موفق تعلیم و تربیت و مدارس مجهز به معلمان تحصیل کرده، متخصص و با انگیزه، فراهم بودن زمینه های مطلوب شغلی و حرفه ای، ازدواج موفق برای جوانان ، پیشگیری از آسیب پذیری و تحکیم خانواده و ... است. بنابراین ضرورت بازنگری در ساختارهای موجود در سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی برای تامین سلامت روانی و آسایش خاطر خانواده ها امری اجتناب ناپذیر است.

 

به هر صورت ما هم به همراه همه مردم جهان این روز بزرگ را ارج می نهیم و به همراه مسئولین کشور برای بهبود فرهنگی خانواده ها اعلام آمادگی می نماییم.

نسرین نصراله زاده

مددکار مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی

/ 0 نظر / 4 بازدید