سمانه میر

-Don’t make promise when you are in   joy.

-Don’t reply when you are sad.

-Don’t take decision when you are angry.

Think twice … act wise.

-وقتی خوشحالی قول نده.

-وقتی غمگینی پاسخ نده .

-به وقت عصبانیت تصمیم نگیر.

-دوباره فکر کن ... عاقلانه عمل کن.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید