جملات قصار و سخنان پند آموز  از بزرگان

 امام محمد باقر (ع)

کسی که واعظی درونی نداشته باشد ، موعظه های مردم سودی به او نمی رساند.

امام صادق (ع) : هرکه دل به دنیا بندد ، به سه خصلت دل بسته است:
1- اندوهی که پایان ندارد
2- آرزویی که بدست نیاید
3- امیدی که به آن نرسد

 

امام حسین (ع) : آن را که خرد نیست ، ادب نیست

 

دکتر علی شریعتی  : هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود ، چیزی یاد نگرفتم . . .

/ 0 نظر / 20 بازدید