*دلم به حال پروانه ها می سوزد ، وقتی چراغ را خاموش می کنم و به حال خفاش ها ، وقتی چراغ را روشن می کنم. نمی شود قدمی برداشت بدون آن کسی برنجد

*شکفتن همیشه در باور باغ نیست ، در دل هایست که به یاد هم جوانه می زند.....

 

/ 0 نظر / 22 بازدید