برگزاری کارگاههای تخصصی توسط مرکز مشاوره لرستان

در سال تحصیلی جاری، با عنایت به ضرورت ارائه ی خدمات مطلوب به دانش آموزان، در راستای توانمند سازی نیروهای شاغل در هسته ها و مراکز مشاوره استان، محتوای آموزشی  توسط مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی با عنوان نوجوان و خانواده درمانی ( شکستن چرخه اختلاف و کنترل ) برگرفته شده از کتاب جوزف میکوچی، ترجمه مهشید یاسایی در قالب جزوه ی آموزشی تهیه شده و جهت دانش افزایی و ارتقا سطح علمی و تخصصی تخصصی مشاوران مدارس، هسته ها و مراکز 24 گانه ی استان در اختیار آنان گذاشته می شود . در پایان از جزوه ی مذکور از همکاران آزمون تخصصی به عمل آمده و از نفرات برتر تقدیر به عمل خواهد آمد هم چنین در طول سال تحصیلی جاری کارگاههای تخصصی و آموزشی طبق تقویم مشخص توسط کارشناسان اداره ی مشاوره و مرکز مشاوره استان برای مشاوران مناطق انجام خواهد شد.

که در همین راستا با زحمات جناب آقای دکتر سیروس مرادی زاده، روان شناس مرکز مشاوره استان، کارگاههای دانش افزایی برای مشاوران مدارس، هسته ها و مراکز مشاوره آموزش و پرورش لرستان با عناوین( اصول و فنون مشاوره و مصاحبه، شیوه های مشاوره ی تحصیلی، کمال گرایی و اثرات آن برعملکرد تحصیلی دانش آموزان) در شهرستانه های نورآباد دلفان، ازنا، نواحی یک و دو خرم آباد در آبان ماه 1396 به نحو مطلوب برگزار شد

/ 0 نظر / 41 بازدید