روشهای مقابله با اضطراب -لیلا یازگیر

راهکارهای متعددی برای غلبه بر اضطراب مطرح شده که بطور مختصر به پاره ای از آنها اشاره می کنیم :

* شناسایی منبع و منشا اضطراب و برطرف کردن آن عامل

* تصویری را در ذهنتان بیافرینید که درآن در شرایطی آرام و بدون اضطراب قرار دارید  و با تجسم آن بر اضطراب چیره شوید.

* ترک کردن محیط فشارزا مفید است اما بهتر است بجای فرار از آن موقعیت و اجتناب از شرایط ، چون اضطراب حاصل افکار ما می باشد ، شیوه تفکر خود را تغییر دهیم.

* با استفاده از تمرینات کششی و عضلانی و شل و سفت کردن ماهیچه ها و یا به عبارتی با استفاده از تنش- آرامش عضلانی بر اضطراب مسلط شویم.

* درمورد اموری که موجب اضطراب در ما می شوند فکر کنیم و تلاش نماییم تا راههای عملی کاهش اضطراب را یاد بگیریم.

* اضطراب ناشی از افکار غیر منطقی هستند ،  به تدریج افکار مثبت و منطقی را جایگزین کرده و با توسل به روشهای حل مسئله و تمرین ،  اضطراب را کم کنیم.

* برقراری ارتباط عمیق با خالق هستی و تقویت روابط معنوی نیز میتواند آرامش و امنیت را به فرد بدهد و با افزایش سطح امیدواری و نشاط میزان اضطراب وی کاهش یابد.

* از آنجا که اعتماد بنفس به معنای احساس کفایت می باشد و زمانی به وجود می آید که ما توانائی های خود را بشناسیم ، لذا تقویت این عنصر و در نظر گرفتن موفقیت ها با در نظر گرفتن محدودیتها و امکانات ، واقع بین بوده و برای رسیدن به اهداف تلاش کنیم تا دامنه ی اضطراب ما پایین بیاید.

* خلق و خوی را به وسیله خندیدن ، شوخ طبعی به جا ، ورزش و تمرینات بدنی تغییر داده و با افزایش سطح شادکامی و نشاط در مقابل چلش ها و مشکلات زندگی بر خود مسلط باشیم تا سیستم ایمنی بدن تقویت شده و اضطراب بر ما غلبه نکند.

/ 0 نظر / 23 بازدید