نقش گروه ها در اجتماعی شدن نوجوانان - لیلا بازگیر

انواع گروه های نوجوان

دسته و جماعت : دسته یک گروه کوچک و منسجم متشکل از 6 عضو و جماعت متشکل از 20نفر و معمولا از چند دسته تشکیل شده است .

باند: به گروهی اطلاق می شود که سازمان یافته و منسجم است معمولا به کارهای ضد اجتماعی و خرابکاری می پردازند .

کارکرد های گروه های همسال :

1-جانشینی برای حمایت خانواده : نوجوانان برای دست یابی به استقلال روان شناختی نیاز دارند تا از والدین خود کناره گیری کنند و به گروه بپیوندند.

 

2-تثبیت نفوذ : برای تغییرات بسیار زیاد دوره ی نوجوانی وجود گروه ضروری است به علاوه نوجوانان اگر بدانند دیگران نیز نظیر وی احساسات مشابهی دارند احساس راحتی بیشتری دارند .

 

3-پایگاه و منزلت اجتماعی: عضویت در گروه به نوجوان منزلت اجتماعی می بخشد چنانچه نوجوان در هیچ گروهی نباشد ممکن است احساس حقارت و شرم اجتماعی کند .

4-عزت نفس : عزت نفس در گروه نشانه پذیرش نوجوان در گروه همسالان است نوجوانانی که توسط همسالانشان مثبت ارزیابی شوند نسبت به سایر نوجوانان دارای عزت نفس بالاتری هستند.

 

5-معیار های رفتاری : همسالان بر تصمیم گیری نوجوان تاثیر می گذارد.

در خانواده هایی که والدین حضور نداشته یا رابطه چندان خوبی با نوجوان ندارند گروه همسال اهمیت بیشتری پیدا می کند در این حال اتکاء بیش از حد به راهنمای های گروه همسال ممکن است آثار سوئی داشته باشد.

 

6-ایمنی: گروه های همسال تا حدی از نوجوانان در برابر خواسته هایی که والدین

یا دیگر بزرگسالان سعی می کنند بر آنها تحمیل کنند حمایت می کند .

 

7-فراهم آوردن فرصت هایی برای نقش پذیری : شرکت در فعالیت های گروهی فرصت هایی را جهت آزمودن نقش هایی مختلف ،تمرین مهارت های مهم در بزرگسالی و گرفتن بازخورد از عقاید ، احساسات و رفتار هایی که نسبت به دیگران نشان داده می شود فراهم می سازد .

 

8-فراهم ساختن فرصت هایی برای همانندسازی : در مواردی که والدین می توانند الگوهای مفیدی برا نوجوانان خود باشند همسالان الگو های رفتاری مهمی به شمار می آیند این مساله در مورد نوجوانان طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین مصداق بیشتری دارند.پژوهش ها نشان داده است که نقش گروه نوجوان در فرهنگ های مختلف متفاوت است این بدان دلیل است که خانواده ، مدرسه و گروه همسال در فرهنگ های مختلف براساس یک طرح روشن برای اجتماعی کردن فعالیت نمی کنند .

 

 

 

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
یه معلم

سلام وبلاگ پر محتوایی دارید وبسیار مفید ولی خیلی بهتره که منابع رو قید کنید.