ذهن خود را بر کمبود های زندگی متمرکز نکنید- لیلا بازگیر

اگر در پی آن هستید که وام های خود را با پرداختن به کار هایی که مورد علاقه شما نیستند ،  بپردازید در این صورت پیوسته ذهن خود را بر آن چیزهایی که دوست ندارید متمرکز می کنید و یک سوم کل زندگی شما بر افکار منفی متمرکز می شود ، و زندگی شما غرق امور و افکار منفی می شود و از کیفیت زندگی شما کم می گردد.

لذا  توصیه می شود از تمرکز ذهن خود بر کاستی ها بپرهیزید ، مگر آن که بخواهید زندگی خود را آکنده از کمبود ها نمایید.

تنگ نظری و کم بینی ایجاد کمبود می کند و زندگی ما را زیر سلطه کمی ها و کاستی ها می برد و برکت را از ما دور می سازد.

رمز زندگی خودداری از تمرکز بر آن چه نداریم و سعی در تحسین و سپاس از بابت همه ی چیزهایی که داریم و نیز تمرکز بر نعمت هایی است که به ما عطا شده است.

به جهان از آن دیدگاهی بنگرید که فراوانی و برکت بی حد و مرز را می بینید و این همان نگرشی است که نعمت  بی حساب جهان را در پیش چشمان ما می گشاید.

توان لذت بردن ما از زندگی ناشی از انتخاب و اراده ما از لذت بردن از آن است و نه ناشی از عوامل بیرونی.

آن چه کیفیت زندگی ما را تعیین می کند اراده ما برای نیک بختی است که از زندگی خویش شاد و خرسند باشیم و این بستگی به جهان بینی و نگرش ما به خویشتن و موقعیت ما در جهان دارد.

شکر گزاری را تمرین کنید و فهرستی از همه ی نعماتی را که به واسطه آن ها سپاسگزار هستید ، گسترش دهید : مثل داشتن دوستان خوب ، خویشاوندان و اقوام ، سلامتی ، فرزند خوب  و داشتن آبرو و حیثیت اجتماعی و

 زندگی خود را ساده کنید و سعی کنید بابت آن چه هستید  و آن چه دارید شکر گزار نعمت های خداوندی باشید..

 

منبع:

دایر ، وین (1384). درمان با عرفان . ترجمه جمال هاشمی ، تهران  ، چاپ نهم ، ناشر ، انتشارت سهامی انتشار.

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید