کسب رتبه برتر مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی لرستان در ارزیابی عملکرد سالانه مراکز مشاوره


معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان اعلام نمود : بنا به گزارش اداره کل امور تربیتی ومشاوره وزارت آموزش وپرورش، درارزیابی به عمل آمده از عملکرد سالانه مرکز مشاوره وخدمات روان شناختی دانش آموزی استانها ، مرکز مشاوره اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان درزمینه ارائه خدمات مشاوره ای وروان شناختی به دانش آموزان توانست برای چهارمین سال متوالی رتبه برتر کشوری را کسب نماید .

مدیر کل امور تربیتی ومشاوره وزارت آموزش وپرورش با ارسال لوح سپاس این موفقیت را به مدیر کل آموزش وپرورش استان لرستان  و همکاران  مشاوره استان تبریک ، و از خدمات ارزشمند آنان تقدیر نمود.

این لوح سپاس درراستای اجرای مطلوب برنامه های پیشگیرانه ، آموزشی ، درمانی ، وتعامل مناسب با اعضای تخصصی هسته های مشاوره مناطق ورابطان هسته های مشاوره  مدارس ابتدایی ، اجرای آزمونهای نوین مشاوره و ارائه خدمات روانشناختی در حیطه های تربیتی و تحصیلی  و...به دانش آموزان استان  صادر گردیده است

/ 0 نظر / 21 بازدید