قدر فرزند باهوش خود را بدانید - لیلا بازگیر

اکثر والدین تصور می کنند که کودک آنها از سایر کودکان همسال باهوش تر است ، اما در اغلب اوقات کودک تنها در چشم پدر و مادر خود، با استعداد است و در کل کودکی معمولی است.

النا عزیزی

اگر فرزندتان این خصوصیات را دارد، بدانید که او کودکی باهوش است.

1-     به کارگیری اطلاعات: کودک واقعاً باهوش محدوده وسیعی از اطلاعات را به کار می گیرد و می تواند در آینده آنها را به خاطر آورد.مثال؛ کودکی که از پارک برگشته ، شروع به کشیدن مجسمه ای می کند که در آنجا دیده است.

2-     داشتن محدوده وسیعی از علایق.

3-     خواندن و نوشتن زود هنگام.

4-     مستعد در هنر و موسیقی: به خصوص کشیدن نقاشی های زیبا با جزئیات فراوان و یا توانایی مهارتهای هنری.

5-     حافظه خوب: کودکان باهوش می توانند چیزهایی را از زمانی که کوچکتر بوده اند به یاد بیاورند.

6-      دامنه لغات گسترده: زود زبان باز کردن به تنهایی نشانه ای          از هوش نیست، اما اگر این کودک از کلمات و جملاتی استفاده می کند که شما انتظار شنیدن آن را ندارید ، او باهوش است.مثال؛ یک کودک معمولی می گوید آن یک گربه است، اما کودک 2 ساله باهوش می گوید: من یک گربه سیاه دیدم که در حیاط داشت دنبال موش ها می گشت.

7-     توجه به جزئیات: کودک باهوش متوجه جابه جا شدن اشیاء شده و در مورد چگونگی کارکرد وسایل می پرسد و به دنبال جزئیات می گردد.

8-     توجه به خود و دیگران.

فهمیدن مسایل پیچیده : کودکان باهوش توانایی درک مسایل پیچیده و روابط را دارند و در مورد راه حل ها فکر می کنند.

/ 0 نظر / 24 بازدید