چهار سبک زندگی ناشی از چهار نگرش و تفکر _ سیروس مرادی زاده

خصوصیات کلیدی نگرش و رفتار انفعالی :

1-    فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس پایین

2-    احترام قائل نشدن برای خود

3-    حقیر شمردن خود

4-    افکار و احساسات منفی درباره خود

5-    احساس حقارت در مقایسه با دیگران

6-     احساس گناه نسبت به دیگران

خصوصیات کلیدی نگرش و رفتار سلطه جویانه :

- فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس پایین

- احترام قائل نشدن برای خود و و سایر افراد

- عدم اعتماد به انسانها و سوء ظن نسبت به انگیزه های آنان

- احساسات و افکار منفی راجع به خود و دیگران

- احساس متفاوت بودن

- صداقت نداشتن و حیله گری

- تحریف گفته های اطرافیان

- تخریب عزت نفس افراد

- افسرده و فاقد انگیزه بودن

 خصوصیات کلیدی نگرش و رفتار پرخاشگرانه :

-  فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس پایین

- احترام قایل نشدن تحقیر کردن دیگران

- احساس برتر بودن

- تمایل به کنترل افراد و موقعیتها

- نداشتن علاقه به احساسات و افکار دیگران

- عدم توجه و نظر خواهی از اطرافیان

- رد کردن باز خوردها

 خصوصیات کلیدی نگرش مثبت و رفتار :

1- اعتماد به نفس و عزت نفس بالا

2-احترام قایل شدن برای خود و دیگران

3-داشتن انگیزه برای انجام یک کار خوب

4-علاقمندی به افکار و احساسات اشخاص

5- سوال کردن

6-صداقت و راستی

7-توجه به سایرین ( گوش دادن به آنها )

8-تقاضای باز خورد از اطرافیان

 

خصوصیات کلیدی مشترک سه نگرش و رفتار غیر شجاعانه و دور از ابراز وجود عبارتند از : فقدان اعتماد به نفس و عزت نفس

آنچه که شخص دارای رفتار ابراز وجود را از دیگران متمایز می کند ، ارزشمندی و اعتماد به نفس اومی باشد.

شخصی که نگرش مثبت در مورد خود و نگرش مثبت به دیگران و محیط خود دارد ، از وضعیت زندگی سالمی برخوردار  است .

اگر جزء 3 نوع نگرش و رفتار اول هستید روی خود کار کنید ، و با کشف و درک نگرش ها و رفتارها با دیدگاهی نسبی بر توسعه اعتماد به نفس ، نگرش مثبت و رفتار شجاعانه شروع کنید.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید