اصول برخورد با کودک بیش فعال

            به کودک خود در مورد پیامدها و عواقب سریع­تر بازخورد دهید.

            واکنش­های بیش­تری به کودک نشان دهید.

            از تشویق­های بزرگ­تر و قدرتمندتر استفاده کنید

            تشویق را قبل از تنبیه بکار برید.

            به هنگام ضرورت برای زمان وجود خارجی در نظر بگیرید.

            آشکارسازی اطلاعات مهم در هنگام انجام کار

            منبع انگیزه را در هنگام فعالیت کودک آشکار سازید.

            فرآیند تفکر و حل مشکلات را به فرآیندی طبیعی تبدیل کنید

            به دنبال ثبات باشید

            بجای صحبت کردن مداوم عمل کنید

             از قبل برای شرایط مشکل ساز برنامه­ریزی کنید

            به مشکلات و اختلال فرزندتان جنبه شخصی ندهید

            ناتوانی­ها را در نظر داشته باشید

بخشش را تمرین کنید.

/ 0 نظر / 26 بازدید