باورهای غلط در مورد مواد مخدر

باورهای غلط زیر موجب شده تا جوانان معتاد شوند :

1-      شیشه اعتیاد آور نیست.

2-     با مصرف شیشه می توان تریاک و هروئین را ترک کرد.

3-     هیچ کس با یک بار مصرف معتاد نمی شود.

4-     مصرف مواد موجب افزایش نیرو می شود .

5-     به من گفتند جهت رفع قند خون و چربی خون و یا تحمل درد دیسک کمر و سایر دردها تریاک بکش و گرنه من تریاکی نمی شدم .

6-     من تفننی مصرف می کنم و تغذیه ام خوبه و معتاد نمی شم.

7-     مواد به بدن من می سازد و من معتاد نمی شوم.

8-    بی خیال بابا ،؛ مصرف مواد یعنی مردانگی و خوشی و جوانی کردن .

9-     ترامادول در داروخانه ها هم به فروش می رسد و اعتیاد آور نیست.

10-    تریاک سنتی و دارویی است ، پس من معتاد نمی شوم.

11-    حشیش خماری  جسمی ندارد پس من معتاد نمی شوم.

12-   در سن بالا هرکس مصرف مواد را ترک کند می میرد.

و دهها دلیل واهی دیگر...و این طور در اثر غفلت و عدم آگاهی ،  نسل مولد و جوان ما به دام  شیطان نفس ، اعتیاد و مصرف مواد مخدر  مختلف سنتی و صنعتی می افتد و مثل گلی پرپر شده و به خود ، خانواده و جامعه ضرر و زیان بسیارجبران ناپذیری  را وارد می کند .

 

/ 0 نظر / 34 بازدید