راهی که بدون استفاده از آنتی ویروس متوجه شویم که سیستم ویروس دارد یا نه؟

شما میتوانید با استفاده از برنامه   Searchموجود در ویندوز، به جستجوی فایل  Kernel.dll  در مسیر X:\Windows\System   بپردازید و اگر فایل فوق در مسیر مذکور موجود بود، معلوم می شود که سیستم تان به ویروس آلوده است و باید با استفاده از آنتی ویروس مناسب آن را پاک کنید. توجه داشته باشید که حرف  x  مسیر فوق، همان درایوی است که ویندوز خود را در آن نصب کرده اید.(معمولا درایو C می باشد).