کسب درآمد حلال و مدیریت هزینه ها دوگزاره ی اساسی اقتصاد خانواده است؛

اقتصاد خانواده نقشی مهمی در اقتصاد کشور دارد. همان طور که در خانواده والدین باید مدیریت عاطفی، روانی و اجتماعی را لحاظ نمایند. در بحث هزینه کردن و ایجاد تعادل بین دخل و خرج نیز نیاز به مدیریت است.

هر خانواده بنگاه اقتصادی کوچکی تلقی شده است که نیاز به مدیریت بر منابع دارد.

صرفه جویی ، قناعت و پرهیز از تجمل گرایی و چشم و هم چشمی از ملزومات اجرای مدیریت اقتصادی خانواده ها و تضمین کننده ی موفقیت آنهاست.


اولین محل پرورش نیروی انسانی سالم  و مولد کار خانواده  است. پرورش انسان توانمند در محیط خانواده سالم صورت می گیرد ..عنایت به اینکه شعار سال 2010 از طرف سازمان جهانی بهداشت شهروندی و سلامت نامگذاری شده دانش افزایی بانوان در این زمینه بستر مناسبی را جهت حفظ سرمایه های ملی و تقویت مدیریت اقتصادی جامعه فراهم خواهد نمود.

هدایت فرزندان در مسیر شناخت مسایل ، مشکلات ، کمبودها و محدودیت های اقتصادی خانواده ها می تواند در اصلاح رفتار مالی و همچنین واقعیت نگری آنان نقش مهمی ایفا کند. ضرورت دارد والدین فرزندان خود را با حرفه و شغل خود، اهمیت خانه داری احتیاجات عمومی و مشترک خانواده ؛ بودجه خانواده ، پرهیز از غرور هنگام رفاه، روحیه ی تلاش و کوشش و همت مضاعف برای معاش حلال و بهبود زندگی؛ صبر در تنگدستی خانواده؛ پس انداز کردن، مصرف عاقلانه ، ملاحظه کاری در استفاده از وسایل؛ افزایش حس مسئولیت پذیری و غیره  به خوبی آشنا نمایند.

گرد آوری و تهیه شده توسط :

لیلا بازگیر

رئیس  مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی