رعایت این اصل دشوارترین کار است اما اصلی­ترین هنر در مدیریت سودمتد و مسالمت آمیز کودک مبتلا به ADHD شماست.


ž            به کودک خود در مورد پیامدها و عواقب سریع­تر بازخورد دهید.

ž            واکنش­های بیش­تری به کودک نشان دهید.

ž            از تشویق­های بزرگ­تر و قدرتمندتر استفاده کنید

ž            تشویق را قبل از تنبیه بکار برید.

ž            به هنگام ضرورت برای زمان وجود خارجی در نظر بگیرید.

ž            آشکارسازی اطلاعات مهم در هنگام انجام کار

ž            منبع انگیزه را در هنگام فعالیت کودک آشکار سازید.

ž            فرآیند تفکر و حل مشکلات را به فرآیندی طبیعی تبدیل کنید

ž            به دنبال ثبات باشید

ž            بجای صحبت کردن مداوم عمل کنید

ž             از قبل برای شرایط مشکل ساز برنامه­ریزی کنید

ž            به مشکلات و اختلال فرزندتان جنبه شخصی ندهید

ž            ناتوانی­ها را در نظر داشته باشید

بخشش را تمرین کنید.