اسلام مکتبی است جامع و کامل که بر تمامی زوایای زندگی بشر نظر دارد.و برخی از آیات شریفه ی قرآن ذهن را معطوف تلاشی  جهت حصول به تعریفی از سلامت روان می گرداند از جمله :

v        و ما همچنان شما را به آیین اسلام هدایت کردیم و به اخلاق معتدل بیاراستیم تا گواه مردم باشید و نیکی و دوستی را سایر ملل عالم از شما بیاموزند (بقره، آیه 143).

v    چون بندگانم راجع به من از تو بپرسند، بگو من به آنها نزدیکم، دعوت خواننده ای را که مرا بخواند اجابت می کنم، پس باید آنها هم اجابت کنند دعوت مرا و به من ایمان آورند تا رشد یابند(بقره، آیه 186).

v    قسم به زمان که انسان همه در خسارت و زیان است مگر آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند و یکدیگر را به پیروی از حق و شکیبایی توصیه نمودند (سوره والعصر).

v    حضرت علی(ع) فرد سالم (عاقل) را چنین تعریف می نماید: « مردم از کفر و شرارتش در امان و به نیکی و هدایتش امیدوار باشند، زیادی داراییش را ببخشد و زیادی گفتارش را نگه دارد، بهره او از دنیا به مقدار قوتش باشد. تا زنده است از دانش سیر نشود، ذلت با خدا را از عزت با غیر خدا دوست دارد. نیکی اندک دیگران را زیاد و نیکی بسیار خود را اندک شمارد، اکثر مردمان را از خود بهتر و خود را از بسیاری بدتر داند و این تمام مطلب است».

برای دیدن کامل متن روی ادامه مطلب کلیک کنید

 


دکتر سیدابوالقاسم حسینی استاد روان پزشکی دانشگاه و پدر روان شناسی اسلامی ایران معیار سلامت روانی را این طور بیان می کند: « فرد سالم ، فردی است در ضمن تطبیق منطقی با شرایط زمان و مکان محیط خویش، با آگاهی از فلسفه وجودی بشر هدفی مترقی و انسانی برای خود در نظر گرفته و رو به سمت آن روان است و در نتیجه افقی روشن در مقابل دارد، افکار و رفتارش برای خود و دیگران ایجاد امنیت خاطر می نماید».

در اسلام ابزار رشد و سلامتی عبارتست از :

1-    شناخت؛ دعوت انسان به تفکر و تدبر در هستی و همچنین شناخت خود. و ابزار های شناخت عبارتند از ؛ حواس، قوه عاقله، شکر و شکور، تهذیب نفس و منابع شناخت شامل، طبیعت ، عقل و خرد، دل ، تاریخ ، ارجع و تکامل شناخت ها و شناخت آیه ای است.

2-   تربیت؛ تعلیم و تربیت به عنوان یک علم پیشرو و کلیدی در تامین سلامت روان مطرح می باشد، هم ابزار تکنیکی است و هم تاکتیکی که از ابتدای تولد انسان تا زمان مرگ به نسبت های مختلف کاربرد دارد. و اسلام تربیت را به عنوان مهم ترین شیوه های رشد و شکوفایی می شناسد،اخلاق اسلامی خود بیانگر سلامت روان و تضمین کننده بقاء آن می باشد و در حقیقت عالی ترین شکل بهداشت روان در قالب اخلاق اسلامی تحقق می یابد بالاترین مرتبه تامین بهداشت روان از نظر سازمان جهانی بهداشت ، خودشکوفایی و امکان بروز استعدادهای ذاتی انسان می باشد که در عالم واقع هیچ ملتی ولو در محدوده کوچک به آن نرسیده است).

اخلاق در اسلام به درجه ای از اهمیت قرار دارد که پیامبر اکرم (ص) « هدف بعثت خویش را کمال بخشیدن به کرامت های اخلاقی اعلام فرموده است» و خداوند عزوجل در قرآن راز موفقیت پیامبر جهت ایجاد وحدت بین مردم مسلمان و تشکیل یک نظام الهی را در اخلاق کریمه آن حضرت می داند(آل عمران آیه 159).

و لذا متوجه می شویم که در دین مبین اسلام سلامت نفس فردی و سلامت اجتماعی بسیار مهم است و از دیدگاه  این مکتب انسان ساز راهبردها و فنون تأمین سلامت و یا به عبارتی اصول روان درمانی و مشاوره در چهار حوزه مطرح شده است که شامل :

1- راهبردهای شناختی: مطالعه تفکر ، برهان،  جدل، ذکر.

2- راهبردهای رفتاری: مواجهه سازی، جرأت آموزی، تشجیع، تجسم سازی، الگودهی، کنترل خود، قرار دادبستن، آراستن به ظواهر شریعت و دوری از محرمات.

3- راهبردهای اجتماعی : آموزش مهارت های ارتباطی، آموزش مهارتهای زندگی .

پول تو جیبی